#کپی_واجب
 

 خانوم دکتر مومنه

 

#خانم_دکتر_لعبت_گرانپایه کسی است که بیش از ۱۵۰۰ جراحی رایگان در مناطق محروم انجام داده
اما لیبرال ها اسمی از این بانوی ایثارگر نمی آورند


چون دین عجیبی به نام #انسانیت بین روشنفکرنماها رواج داده اند که در آن باید فقط از بی دین ها قهرمان بسازند و نامی از محجبه ها و مومنین نیاورند.


این یعنی #جلف_پوشی_اجباری .
انسانیت یا اومانیسم با شعارهای زیبا و دم دستی به مقابله با اسلام و قرآن و #حجاب می پردازد.


چرا کسانی که دم از انسانیت می زنند ، اطلاعات کمی از دین اسلام دارند؟؟
آیا در مطالعه فرآیندهای دینی کاهل و تنبل بودند یا اساسا بی فکر و سطحی نگر بودند؟
به هرحال طعمه فریب #لیبرال ها شدند.

جهت سلامتی این پزشک خداکار #صلوات

به روز رسانی شده در شنبه, 09 آذر 1398 12:49