تصفیه-آب-برای-آشامیدن-و-جلوگیری-از-آلوده-شدن-آب

در حیرتم از خلقت آب

اگر با درخت همنشین شود، آنرا شکوفا میکند.

اگر با آتش تماس بگیرد، آنرا خاموش میکند.

اگر با ناپاکی ها برخورد کند،

آنرا تمیز میکند.


اگر با آرد هم آغوش شود، آنرا اماده طبخ میکند.


اگر با خورشید متفق شود، رنگین کمان ایجاد میشود.


ولی اگر تنها بماند، رفته رفته گند اب میگردد.


دل ما نیز بسان آب است، وقتی با دیگران است زنده و تاثیر پذیر است،و در تنهایی مرده وگرفته است...


 "باهم" بودنهایمان را قدر بدانیم"

به روز رسانی شده در یکشنبه, 11 آبان 1399 12:53