• تهیه طرح های فوق برنامه در زمینه های فرهنگی ، علمی ، تحقیقاتی ، هنری .

• تشکیل گروه های دانشجویی در رشته های مختلف هنری بر اساس قوانین مصوب .

• تهیه و اجرای طرح های فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی دانشگاه با کمک مجموعه های دانشجویی.

• ایجاد ارتباط و همکاری با مراکز و نهادهای فرهنگی ، هنری و اجتماعی کشور .

• تهیه برنامه های مختلف و تشویق و ترغیب دانشجویان   به شرکت در برنامه ها و مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم

• تشویق وترغیبب دانشجویان به شرکت در فعالیتهای هنری ،اردوها ،جشنواره ها،کارگاههای آموزشی ویژه انجمنهای علمی.

• جمع آوری و فراهم آوردن نشریات هنری ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی کشور به منظور استفاده دانشجویان و ایجاد آرشیو های مربوطه .

• برنامه ریزی و برگزاری اردوهای آموزشی ،فرهنگی ، زیارتی و هنری برای دانشجویان .

• زمینه سازی و بستر سازی فعالیتهای فرهنگی دانشجویان  متناسب با اهداف وظایف فرهنگی معاونت دانشجویی و فرهنگی .

• تلاش برای فرهنگ سازی علمی و ارتقای جایگاه انجمنهای علمی در بین اساتید ، دانشجویان ، مسئولین و نیز در سطح جامعه .

• بر گزاری نشست ها  ، گرد همایی های تخصصی و کارگاههای آموزشی به منظور تبادل نظر ، ارائه یافته های پژوهشی و تبادل تجربیات و افزایش دانش در خصوص راهبری بهتر انجمنهای علمی .

• تهیه گزارش های لازم و اطلاع رسانی از وضعیت ، برنامه ها وفعالیتها ی انجمنها از طریق نشریات و نیز سایتهای خبری دانشگاهی و غبر دانشگاهی .

• نظارت بر تشکیل انجمن های علمی دانشکده هاو انتخابات و فعالیتهای آنها بطور مستمر .

• ارزیابی سالیانه از فعالیتها و اقدامات انجمنها و تقدیر و تشویق انجمنهای برتر در عرصه های فعالیتهای ، نظیر تیمهای مسابقات علمی ، نشریات ، برگزاری همایشها و سخنرانی های علمی و .....

• تدوین آیین نامه ها ،دستور العمل ها و انجام امور دبیرخانه کمیته نظارت و حمایت از انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه .

• انجام مقدمات اعزام دانشجویان به حج عمره دانشجویی  براساس سهمیه دانشگاه.

• انجام سایر امور محوله در صورت لزوم .

به روز رسانی شده در سه شنبه, 07 اسفند 1397 10:00